logo-mobile

Polityka prywatności
serwisu lovingmondays.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zawiera informacje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania serwisu lovingmondays.pl dostępnym pod adresem http://lovingmondays.pl.

§1
Definicje

W ramach ninejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://lovingmondays.pl a także wszystkie podstrony, zakładki oraz posty będące częścią tej strony.
 2. Właściciel, redaktor, główny redaktor – osoba będąca właścicielem serwisu, a także odpowiadająca za treść znajdującą się na stronie – Ewa Korzemska zamieszkała w Żyrardowie (Polska).
 3. Administrator – osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych – domyślnie, osoba będąca także właścicielem serwisu, opisana powyżej, w wyjątkowych sytuacjach (patrz. ) także administrator techniczny opisany punkt niżej.
 4. Administrator techniczny – osoba, zajmująca się technicznymi aspektami serwisu, odpowiedzialna za poprawne działanie strony, oraz prowadzenie statystyki – Jacek Korzemski zamieszkały w Warszawie.
 5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca i/lub korzystająca z funkcjonalności serwisu.
 6. Ciasteczka, pliki cookies – dane informatyczne które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Najczęściej przybierają formę plików tekstowych.

§2
Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych

a. Administratorem danych osobowych jest redaktor główny opisany §1 w pkt. 2 jednak w niektórych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja (patrz. §6), dostęp do danych będzie udzielony także administratorowi technicznemu opisanemu w §1 w pkt. 3,

b. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celach odpowiadającym zgodom wyrażonym w ramach wypełnionych formularzy (formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy do newsletter’a).

c. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych (redaktor oraz w wyjątkowych sytuacjach administrator techniczny) gwarantują poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych przez użytkownika.

 1. Podanie danych przez użytkownika

d1. Podanie danych przez użytkownika jest zawsze w pełni dobrowolne.

d2. Niewyrażenie zgodny na podanie danych przez użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu.

 1. Gromadzenie danych za pośrednictwem serwisu

e. Dane osobowe administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnionych firmę zapewniającą hosting dla serwisu – webd.pl

f. Administrator nie udostępnia danych osobowych przekazanych mu przez użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

g. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia serwisu.

 1. Podstawa przetwarzania dancyh

h. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Uprawnienia użytkowników

i. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt g, w tym w szczególności do:

– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
System komentarzy

 1. Serwis korzysta z zewnętrznego systemu komentarzy udostępniany za pośrednictwem serwisu Facebook.com (http://facebook.com).

 2. Użytkownik zostawiający komentarz w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Facebook.com zgodnie z jego polityką prywatności.

 3. Komentarze użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są w ramach serwisu Facebook.com.

 4. Administrator nie administruje danymi użytkownika koniecznymi do pozostwanie komentarzy w systemi komentarzy Facebook.com w tym nie ma możliwości:
  – wpływania na treść komentarzy;
  – ustawiania widoczności napisanych przez użytkownika komentarzy;

§4
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego działania serwisu;;

c. w celach statystycznych;

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z serwisu będzie utrudnione.

§5
Pozostałe technologie

Administrator informuje użytkownika, że stosuje w swoim serwisie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach aktywności na blogu:

a. Kod śledzenia Google Analytics – w celu prowadzenia oraz analizy statystyki.

§6
Sytuacje wyjątkowe

Domyślnym administratorem danych osobowych jest redaktor i nie udostępnia on udostępnionych danych podmiotom trzecim. Jedyną osobą oprócz redaktora która może uzyskać dostęp do danych osobowych pozostawianych przez użytkownika za pośrednictwem serwisu jest administrator techniczny, jednak zobowiązuję się on do:

Sytuacje, które jesteśmy w stanie przewidzieć na chwilę obecną, które mogą wymagać udostępnienia dostępu do danych osobowych użytkowników administratorowi technicznemu:

 1. Przeniesienie przez hostingodawcę (webd.pl) lokalizacji bazy danych, które wiąże się z przeniesieniem danych do nowej lokacji. W tym przypadku dostęp do danych zostaje przekazany administratorowi technicznemu aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych podczas transferu. Sam transfer nie wpływa na dane, oraz nie wiąże się ze złamaniem postanowień niniejszej polityki prywatności.

 2. Cykliczne sprawdzanie bezpieczeństwa serwisu, aktualizacje systemów zabezpieczeń itd.

Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji w których wymagane będzie przekazanie dostępu do danych użytkowników serwisu administratorowi technicznemu. W związku z tym, jeśli pojawi się sytuacja która tego wymaga, a nie została opisana w §6, wszyscy użytkownicy którzy pozostawili swoje dane za pośrednictwem serwisu zostaną o tym poinformowani w należyty sposób*.

* nie dotyczy to osób które, których jedynymi danymi pozostawionymi za pośrednictwem serwisu są komentarze w postach, ponieważ dane te nie umożliwiają jednoznaczego i bezpiecznego kontaktu z osobą pozostawiają dane.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 29.10.2018r.

PONIEDZIAŁKI (już)
nie takie straszne!

... więc zapisz się do
NEWSLETTERA!